Pescara-İtalya Mart-2015

kapak TSY 2075 TSY 2078 TSY 2086
TSY 2095 TSY 2103 TSY 2105 TSY 2110
TSY 2124 TSY 2128 TSY 2129 TSY 2136
TSY 2143