Ürünler

Mannheimia Haemolytica-Pasteurella Multocida Bakterin

PASTEURELLA HAEMOLYTICA- MULTOCİDA BAKTERİN (PNEUMONİ AŞISI)
MANNHEİMİA HAEMOLYTICA-PASTEURELLA MULTOCİDA

 


Sağlıklı sığır, koyun ve keçilerde adı geçen mikroorganizmaların sebep olduğu pasteurellosis'e karşı aşılama için kullanılır. İyice çalkalanır. 2 ml. deri altına enjekte edilir. 2 veya 4 hafta sonra tekrar ikinci doz uygulanır. 3 aylıktan büyük hayvanlar aşılanır, 3 ayın altındakiler aşılanırsa maternal antikorlar göz önüne alınarak 4 veya 6 hafta sonra tekrar edilir. Anafilaktik reaksiyon, bazen görülebilir. Şayet görülürse adrenalin uygulanır.

 

AMBALAJ
10 ve 50 dozluk flakonlarda bulunur. Soğukta saklanır.

TEKNİK BİLGİ ÖZETİ
Fibrinli pneumoni, yol vurgunu, pasteurellosis, hemorajik septisemi isimleri ile bilinen hastalıkların başlıca sebebi Pasteurella multocida ve Mannheimia haemolytica serotipleridir. Hastalık stres faktörleri ve virüsler ile birlikte ortaya çıkar. Pasteurellalar leukotoksik ve sitotoksik özellik taşıyan endotoksinleri ile neutrofil ve makrofajiar üzerinde yüksek toksik etki yaparlar. Akciğer alveollerinde nekroz ve pulmoner ödem meydana getirerek pneumoniye ve bazen ölüme sebep olurlar.