Ürünler

Dog Vac R (eski adıyla Dog Vac Rabia)

Kuduza Karşı İnaktif Aşı


KOMPOZİSYONU:
1 ml'sinde, BHK-21 hücrelerinde üretilmiş CVS kuduz virus suşunu bulundurur.  Betapropiolakton (BPL) ile inaktive edilmiştir.  Potens testi ile ölçülen değer en az 1 I.U.'dır.

ENDİKASYONLARI:
Köpek, kedi ve sığırların kuduza karşı aktif bağışıklığı için kullanılır.

KONTRENDİKASYONLARI:
Zayıf ve hasta hayvanları aşılamayınız.

UYGULAMA ŞEKLİ VE DOZAJ:
Köpek: Deri altı

Kedi ve Sığırlar: Deri altı ve kas içi
Doz: 1 ml
Aşılama için minimum yaş: 3 aylık
İlk aşılama: 3 ila 6 aylık olduğunda tek doz ile aşılama yapılır.
Rapel: Yıllık olarak yapılır.
İlk aşılamadan sonra 10 gün içerisinde koruyucu bağışıklık seviyesine ulaşılır. 
Minimum koruyucu bağışıklık süresi: 1 yıl

UYARILAR: 
Dondurmayınız.  Kullanmadan önce iyice çalkalayınız.  Uygulama sırasında steril ekipman kullanılmalıdır.  Aşıyı kullanmadan önce ortam sıcaklığına (15-25°C) gelmesi sağlanmalıdır. 
Uygulamayı yapan kişi kazara kendisine enjeksiyon yapar ise, ürünün prospektüsü ile birlikte derhal tıbbi yardım alınmalıdır. Diğer aşı ya da immunolojik ürünler ile karıştırmayınız.  Etiket ve kutuda belirtilen son kullanma tarihi geçtikten sonra kullanmayınız.  Üründe herhangi bir bozulma belirtisi görülürse ürün kullanılmamalıdır. Çocukların ulaşabilecekleri yerlerden uzak tutunuz. 

YAN ETKİLERİ: Hassas hayvanlarda, nadiren anafilaktik reaksiyonlar meydana gelebilir.  Bu durumda, semptomatik tedavi uygulanmalıdır (antihistaminikler, kortikosteroidler).

ARINMA SÜRESİ: 0 Gün
SAKLAMA KOŞULLARI: 2-8°C'de, ışıktan uzakta saklayınız.
AMBALAJ ŞEKLİ: 1 ml (1 doz) ve 10 ml (10 doz)'lik şişeler ve 10'lu 1 ml'lik klinik ambalajlar halinde (10 x1 doz) bulunur.
İMHA ŞARTLARI: Atık materyal, kaynatarak, yakarak ya da yetkili otoritelerin onaylamış olduğu uygun bir dezenfektan içerisine daldırılarak imha edilir.

ÜRETİCİ FİRMANIN ADI-ADRESİ: Laboratorios Ovejero, S.A. Crta Leon-Vilecha, 30 24192 Leon-İspanya
İTHALATÇI FİRMANIN ADI-ADRESİ: Ege Vet Hayvancılık San. ve Tic. Ltd. Şti., 6 Sokak No:6 35040 Bornova-İzmir

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı
İthal Ön İzin Tarih-No: 19.06.1998/ 015435

"SADECE VETERİNER KULLANIM İÇİNDİR"