Ürünler

VBR REV.1

KONJUKTİVAL AŞI
"SADECE VETERİNER KULLANIM İÇİNDİR"

Ürün kataloğu için tıklayınız

Kompozisyonu:
VBR - Rev.1 Konjuktival aşısı canlı, attenue ve liyofilize bir aşıdır.

Her bir doz aşı smooth fazda 0.5-2 x109miktarında Brucella melitensis Rev.1suşu içerir. Stabilizer olarak; 1.0 mg Kasiton, 2.0 mg Sukroz, 0.4 mg Sodyum Glutamat bulunur. Sulandırma sıvısı 1/10.000 oranında Patent Blue V içeren Enjeksiyonluk sudur. (HPW= High Prufied Water).

Endikasyonları:
VBR - Rev.1 Konjuktival aşısı, Brucella melitensis etkeninin neden olduğu Brucellosis Hastalığına karşı aktif bağışıklık sağlamak amacıyla, 3 aylıktan büyük her yaştaki sağlıklı erkek/dişi koyun ve keçilere uygulanır.

Kontrendikasyonları:
VBR - Rev.1 Konjuktival Aşısı;
Zayıf ve hasta hayvanlara uygulanmamalıdır.
3 aylıktan küçük hayvanlara uygulanmamalıdır.
Abortlara neden olabileceği için gebe hayvanlara uygulanmamalıdır. Ancak kitle aşılamalarında abort riskinin düşük olduğu gebeliğin son ayında olanlar aşılanabilir.

Uygulama ve Dozaj:
Aşı, 3 aylıktan büyük her yaştaki sağlıklı erkek/dişi koyun ve keçilere konjuktival yolla uygulanır. Uygulayıcı tarafından özel önlemler alındıktan sonra, liyofilize aşı yanında verilen sulandırma sıvısının tümü liyofilize aşı paletinin bulunduğu şişeye aktarılır. Şişe köpürtmeden hafifçe sallanarak liyofilize pelletin tamamen çözülmesi sağlanır. Aşı suspansiyonunun bulunduğu şişenin kapşon ve plastik tapası dikkatli bir şekilde uzaklaştırılır ve şişeye damla hacmi 40 µl olan özel damlalık takılır. Hayvanın başı hareket etmeyecek şekilde tutulur ve göz kapağı hafifçe kaldırılarak oluşan konjuktival boşluğa bir damla aşı damlatılır. Damlanın tam olarak konjuktival boşluğa uygulandığından emin olunmalıdır. Şüpheli durumlarda diğer göze tekrar aşı uygulanır. Aşılama süresince aşı şişesi köpürtmeden çalkalanarak aşının homojen kalması sağlanır. Sağlıklı hayvanlarda tek doz uygulama ile yeterli bağışıklık temin edilebilir.

Uyarılar:
Aşı, prospektüsünde yazıldığı gibi hazırlanmalı ve kullanmadan önce çalkalanarak, homojenize edilmelidir.
Sulandırılan aşı, 6 saatlik süre içinde kullanılmalıdır.
Başka bir biyolojik madde ile karıştırılmamalı ve birlikte uygulanmamalıdır.

Uygulayıcının Korunmasına Yönelik Uyarılar:
Brucella aşı suşları, insanlar için patojendir. Aşı suşu düşük virulense sahip olmasına rağmen, özellikle mukoz membranlar, hasarlı deri yoluyla insanları enfekte edebilir. Bu nedenle uygulama sırasında asepsi ve antisepsi kurallarına uyulmalı, eldiven, maske ve gözlük gibi koruyucu ekipmanlar kullanılmalıdır. Aşı sulandırma ve uygulaması işlemlerinde aşının göz ve deriye temasından özellikle kaçınılmalıdır. Uygulama sonrasında eller, su ve sabunla yıkanmalıdır.

Aşı ile kazara temas halinde temas edilen bölge su ve sabun veya uygun bir dezenfektanla iyice yıkanmalıdır. Dezenfektan olarak Fenolik, İodofor, Aldehit formulasyonlu dezenektanlar veya alkol kullanılabilir. Ciddi bulaşma tehlikesinde gecikmeden tıbbi yardım alınmalıdır.

Aşılama sonrası aşı şişeleri, enjektörler ve aşılama ekipmanı çevreye atılmamalı, 30 dakika kaynatılarak veya uygun ile dezenfektanla muamele edilerek imha edilmelidir.

Yan Etkileri:
Aşırı duyarlılığa bağlı olarak nadiren anafilaktik reaksiyonlar meydana gelebilir. Anafilaktik şoka karşı adrenalin veya benzeri preparatlar kullanılmalıdır.

Aşılamadan sonra bazen görülen geçici beden ısısı yükselmesi ve normal aşı reaksiyonu olarak değerlendirilir. Ayrıca uygulanan aşı, erken dönemde infeksiyon ile karışabilen serolojik yanıta neden olabilir.

Yasal Arınma Süresi: Aşılanan hayvanlar 3 ay süreyle kesime sevkedilmemelidir.

Saklama Koşulları:
Liyofilize aşı şişeleri +2°C ile +7°C arasında, direkt güneş ışığından uzakta muhafaza edilmelidir. Liyofilize aşı şişeleri dondurulmamalıdır.

Ambalaj Şekli:
2-8 ml hacimli cam şişelerde liyofilize edilmiş aşı şişeleri ve 1 ml, 2 ml, 3 ml, 4 ml ve 8 ml miktarlarındarenkli sulandırma sıvısı içeren damlalık ile birlikte sunulur.

İmha Koşulları:
Son kullanma tarihi geçen veya etiketinde belirtilen saklama koşullarında muhafaza edilemeyen aşı şişeleri, gerekli önlemler alındıktan sonra, otoklavda 121 °C'de 20 dakika süreyle otoklavlanarak veya 100 °C'de en az 30 dakika süreyle kaynatılarak imha edilmelidir.

"SADECE VETERİNER KULLANIM İÇİNDİR"

Üretici Firma Adresi:
ATA FEN Veteriner Malzemeleri Hayvancılık Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş.
İstiklal Mah. 21 Sokak No:7 Ulucak-Kemalpaşa/İZMİR/TÜRKİYE 35170.