Ürünler

Lepto 5

Leptospira Canicola - Grippotyphosa - Hardjo - Icterohaemorrhagiae - Pomona Bakterini

KOMPOZİSYONU:
Leptospira Canicola - Grippotyphosa - Hardjo - Icterohaemorrhagiae - Pomona bakterini solüsyon haldedir.  Aluminyum hidroksit ile adjuvantlanmıştır.  Koruyucu olarak thimerosal içermektedir.

ENDİKASYONLARI: 
Yukarıda belirtilen Leptospira mikroorganizmalarının neden olduğu Leptospirozis hastalığına karşı korunmada, sağlıklı sığırların ve domuzların aşılanması için önerilir.

UYGULAMA VE DOZAJ: 
Kullanmadan önce iyice çalkalayınız.  Sağlıklı sığır ve domuzlara, 2 ml dozunda, kas içi veya deri altı uygulayınız. 
Domuzlar için: 2-4 hafta sonra aynı dozda rapel uygulanmalıdır. 
Her iki tür için, yılda bir kez, tek doz rapel önerilir. 

UYARILAR:
Dondurmayınız. Açıldıktan sonra tüm içeriği kullanınız.  Bu biyolojik maddenin kullanılmasını takiben anafilaksi oluşabilir.  Eğer anafilaktik reaksiyon oluşursa, adrenalin veya eşiti uygulanmalıdır.
Kesimden 21 gün önce aşılama yapılmamalıdır.

SAKLAMA KOŞULLARI:  2-7oC'de muhafaza edilmelidir. 

TİCARİ AMBALAJ ŞEKLİ: 20 ml/10 doz ve 100 ml/50 doz'luk şişelerde ambalajlanmıştır.

İMHA ŞARTLARI: Ürünün kullanımından sonra açığa çıkan atıklar, usulüne uygun şekilde, tıbbi atıkları sızdırmaz torba / çantalara konularak biyogüvenlik tedbirleri kapsamında uygun atık işleme tesisine gönderilir.

ÜRETİCİ FİRMANIN ADI-ADRESİ:
Colorado Serum Company,
4950 York Street, Denver, Colorado 80216 A.B.D.
ABD Veteriner Lisans No: 188

İTHALATÇI FİRMANIN ADI-ADRESİ: 
Ege Vet Hayvancılık San. ve Tic. Ltd. Şti.
6 Sokak No:6, 35040 Bornova ? İzmir

T.C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı
İthal Ön İzin Tarih-No: 17.10.2008 / 036937

"SADECE VETERİNER KULLANIM İÇİNDİR"