Bize Danışabilirsiniz


Tel : 877 21 61 (pbx)      Fax : 877 20 43
E.mail:
info@atafen.com.tr      Web sayfası: www.atafen.com.tr

Süt Sığırlarının beslenmeleriyle hastalıkları arasında yakın ilişki vardır.
- İneklerde süt humması
- Midenin kayarak yer değiştirmesi.
- Karaciğer humması
- Ketozis

gibi hastalıklar besleme hataları sonucu, genellikle doğumu takiben, ortaya çıkan hastalıklardır. Ayrıca döl tutmama problemleri, ayak hastalıkları yine beslemedeki yanlışların sonucunda ortaya çıkar.
Ayrıntılar için Ata Fen'e danışınız.

İneklerin uygun sağım tekniklerini Ata Fen'e danışınız.
Sağım öncesi, sağım esnasında ve sağım bitince takip edilmesi gereken mekanik ve hijyenik işlemler vardır. Bunlara dikkat edilmez ise meme iltihapları kaçınılmaz olur.

Hastalıklardan korunmak tedavi etmekten daha kolay, daha ucuz ve daha garantilidir.
    
Ayrıntılar için Ata Fen'e danışınız.

Kötü Haber:
Hayvansal varlığımızı zarara uğratan çok miktarda mikroorganizma var !

İyi Haber:
Koruyucu Hekimliğin öncüsü Ata Fen var !
Koruyucu Hekimlik; boğa seçimi, barınak, besleme ve aşılama gibi önlemlerin bütünüdür.
Ayrıntılar için Ata Fen'e danışınız.

Yüksek verimli inekleri Leylekler getirmez. İyi inekler kaliteli tohumlarla elde edilir.
Ayrıntılar için Ata Fen'e danışınız.

Süt Sığırcılığında Sürü Yönetimi'nin ayrıntılarını Ata Fen'e danışınız.

İnekler "KONFOR" ister konforlu inekler daha çok süt verir. Daha kolay gebe kalırlar. Daha uzun ömürlü olurlar.
İneklerin konforu barınakların, yürüme yollarının, yemliklerin, sağım ortamının uygun olmasını ve bakıcıların davranışlarını kapsar.
Ayrıntılar için Ata Fen'e danışınız.

Süt Sığırı işletmelerinde ineğe sağlanan her türlü " konfor" işletmeye süt ve buzağı olarak, dolayısıyla Kazanç olarak geri döner.
Konfor, barınakların dizaynından, havalandırmadan, yatak yerlerinin boyutlarından, suluk ve yemliklere kolay ulaşımdan, bakıcıların eğitiminden geçer. 
Konforun nasıl sağlanacağını Ata Fen'e danışınız.

İnekler de strese girer. Stresin neler olduğunu ve nasıl önleneceğini Ata Fen'den öğrenebilirsiniz.

Sütçü sığırlar yüksek süt verme döneminde, doğumda, gebeliğin son döneminde strese girerler. Ayrıca ineğin günlük yaşamındaki her değişiklik stres yaratır.
Stresle mücadele nasıl yapılır? Ata Fen'e danışabilirsiniz.

Düveler sütçü işletmelerin geleceğidir. Uygun düve yetiştirme tekniklerini Ata Fen'ten öğrenebilirsiniz.
Düvenin nasıl besleneceği ve ne zaman dölleneceği çok önemlidir. Dölleme zamanının erken olması da geç olması da işletmeyi zarara uğratır.

Süt Sığırcılığı İşletmeleri
Döl - Süt ve Buzağı kaybederlerse başarılı olamazlar. Bu kayıpların önlenmesi ile ilgili ayrıntıları Ata Fen'e danışınız.

- Buzağılar güç doğumdan, ishalden, öksürükten kaybedilebilir.
- Gizli ve görünen meme iltihabıyla süt kayıpları olabilir.
- Besleme hataları, rahim iltihapları sebebiyle inekler döl tutmaz.

Bunlara önlem alınmaz ise işletme zarara uğrar.

Sütçü Sığır İşletmelerinde ineklerin döl tutması ile beslenmeleri arasında çok yakın ilişki vardır.
İneklerde enerji noksanlığı, protein-enerji dengesizliği, hızlı çözünen protein fazlalığı özetle, besleme hataları kızgınlık göstermeme ve döl tutmamaya sebep olur.
Ayrıntıları Ata Fen'e danışınız.

Süt Sığırcılığı İşletmelerinde soğuktan değil sıcaktan korunmak gerekir. Sıcak beslenmeyi, süt verimini, döl verimini kötü yönde etkiler.
Sıcak iştahı keser, stres yaratır.  Önce süt verimi azalır, daha sonra döl tutma problemleri ortaya çıkar.  22°C' nin üzerindeki ortam sıcaklığı ineklerin başlıca düşmanıdır.
Ayrıntılar için Ata Fen'e danışınız.

İneklerin doğum esnasında bulundukları bölümler ne kadar rahat ve ne kadar geniş olursa doğum o kadar kolay olur.
İnekler doğumda sık sık yer değiştirerek ıkınırlar, yerleri dar olursa bu hareketleri kısıtlanır ve ıkınma azalır. Bol altlıklı, geniş yerlerin inek doğumunda kolaylık sağladığı gözlenmiştir.
Ayrıntılar için Ata Fen'e danışınız.

Süt sığırları için barınak yaparken Ata Fen'in deneyimlerinden yararlanın.
Ayrıntılı bilgi için Ata Fen'i arayabilirsiniz.
Tel : 877 21 61 (pbx)       Fax : 877 20 43      
E.mail: info@atafen.com.tr      Web sayfası:
www.atafen.com.tr

Süt sığırları için barınak yaparken Ata Fen'in deneyimlerinden yararlanın.
Barınağın havalandırılması, ışıklandırılması, ineklerin yatak yerlerinin uygun boyutlarda olması, ineğin konforu ve dolayısıyla verimi için çok önemli olduğu gibi, hastalıkları da önleyici etkisi vardır.
Daha fazla bilgi için Ata Fen'i arayınız.
Tel : 877 21 61 (pbx)      Fax : 877 20 43
E.mail: 
info@atafen.com.tr      Web sayfası: www.atafen.com.tr

Ata Fen Web sitesinde (www.atafen.com.tr) süt sığırcılığı konusunda bir çok sorunun yanıtını bulabilirsiniz?
Daha fazla bilgi için Ata Fen'i arayınız.
Tel : 877 21 61 (pbx)      Fax : 877 20 43
E.mail: 
info@atafen.com.tr       Web sayfası: www.atafen.com.tr

Süt Sığırcılığında stres ineklerin hormonlarını etkiler. Süt veriminden, gebe kalmaya kadar her türlü konuda aksaklıklar ortaya çıkar. Stresi nasıl önleriz?
Ayrıntılar için 
Ata Fen'e danışınız.

Sütçü Sığır İşletmelerinde su tüketimi çok önemlidir. İnekler serbestçe ve istedikleri kadar su içebilmelidir. 
Otomatik suluklar hakkında geniş bilgiyi Ata Fen'ten öğrenebilirsiniz.

Buzağıların bakım ve beslenmeleri ile ilgili ayrıntıları Ata Fen'ten öğrenebilirsiniz.

Sütçü Sığır İşletmelerinde buzağıların ölümüne sebep olan ishal ve öksürük ile ilgili koruma yöntemlerini Ata Fen'ten öğrenebilirsiniz.
Bu konuda buzağı barınakları, kuru ve temiz ortamlar, buzağı mamasının uygun sıcaklıkta içirilmesi ve aşılama hakkında gerekli bilgileri 
Ata Fen sizin için hazırlar.

Sütçü Sığır İşletmelerinde ineklerin süt verimini etkileyen faktörleri, sütü arttırmanın yollarını Ata Fen'ten öğrenebilirsiniz.
Sütçü Sığır İşletmelerinde

İneklerin memeleri, ayakları ve işkembeleri sağlıklı olduğu sürece uygun verim alınabilir. İneklerde meme, ayak ve işkembe sağlığı nasıl korunur?
Uygun sağım teknikleri, uygun aşılar, uygun besleme ve uygun yem katkı maddeleri kullanılması bu problemleri önler, sağlıklı ve verimli sığırlara sahip olmamızı sağlar.
Ayrıntıları 
Ata Fen'e danışınız.

Sütçü Sığır İşletmelerinde suni tohumlamada kullanılacak boğa spermalarını seçerken nelere dikkat edilmelidir. Ayrıntılı bilgi ve Bilgisayarlı Eşleştirme için Ata Fen'i arayınız.
İnekleri döllerken ilerideki nesillerde sürünün eksiklerini gidermek yönünde boğa seçimi, aynı zamanda kan yakınlığı olmayan boğaların kullanılması Bilgisayarlı Eşleştirme programı ile sağlanabilir.

Sütçü Sığır İşletmelerinde "Kritik kontrol noktaları" nelerdir? Hangi konulara dikkat edilmelidir.
Yemlik ve sulukların sürekli dolu olması, ineklerin % 40'nın her zaman geviş getiriyor olması, sağım esnasında meme daldırma solüsyonu kullanılması, ineklerin dinlenme halinde rahatça yatması, yürüme anında belini kamburlaştırmadan yürümesi dikkatle izlenmelidir.
Ayrıntıları 
Ata Fen'ten öğrenebilirsiniz.

Meme iltihapları, buzağı ölümleri, döl tutma problemleri, ile ilgili olarak "Kritik kontrol noktaları" nelerdir?
Ata Fen'e sorunuz ?

İneklerde sütün miktarını ve kalitesini neler etkiler?
Besleme, meme iltihapları ve sağım sonrası soğutma, sütün miktar ve kalitesini etkiler.
Öğrenmek için 
Ata Fen'i arayabilirsiniz!

Sütçü Sığır İşletmelerinde en hızlı ırk ıslahı Embriyo Transferi (Tüp Dana) yöntemiyle mümkündür.
Embriyo Transferi ile en iyi anne ve babalardan elde edilen buzağıları taşıyıcı anneler doğurur, böylece ilk seferde en iyiye ulaşılmış olur. Suni tohumlama ile birkaç nesil sonra alınacak sonuca bir defada varılır.
Ayrıntılar için Ata Fen'e danışınız.

Sütçü Sığır İşletmelerinde ineklerin doğumdan sonra başlarına gelebilecek problemler nasıl önlenir? 
Ata Fen'e sorabilirsiniz?

Sütçü Sığır İşletmelerinin en büyük problemlerinden biri gizli meme iltihaplarıdır. Gizli olduğu için sütün miktarı azalır. Kalitesi bozulur. Ancak fark edilmesi zordur. Gizli meme iltihapları nasıl fark edilir? Nasıl Mücadele edilir?

Gizli meme iltihapları süt hırsızıdır. Özel aletlerle anlaşılır. Mücadelesi için aşılar, meme daldırma solüsyonları ve kuru dönem ilaçları kullanılır.
Ata Fen' ten öğrenebilirsiniz.

Sütçü Sığır İşletmelerinde inekleri tohumlamanın en uygun zamanı nasıl anlarız?
İnekleri gözle ve aletlerle izleyerek en uygun tohumlama zamanını tespit etmek gerekir. Bu zamanın dışında yapılacak tohumlamalar döl tutma oranını azaltır.

Ata Fen'e sorunuz !

Sütçü Sığır İşletmelerinde  "Buzağılar Ölmesin"
Ama nasıl?

Koruyucu önlemlerin başında ağız sütü, annenin aşılanması, buzağının korunması, kuru ve temiz ortamların sağlanması gibi konulara dikkat etmek gerekir. Koruyucu yöntemleri Ata Fen'e danışınız.

İneklerde döl tutmayı engelleyen problemler nelerdir?
İnekler döl tutmuyorsa nelere dikkat etmeliyiz?

İneklerde yüksek süt verimi ve bununla ilgili olarak enerji açığı döl tutmayı engelleyen problemlerin başında gelir. Ayrıca kızgınlık saatinin tespiti, rahim iltihapları ve kullanılan spermanın kalitesi de çok önemlidir.
Ata Fen'e danışabilirsiniz?

BİR SÜT SIĞIRCILIĞI İŞLETMESİNİN BAŞINA NELER GELİR ?

Koruma yöntemlerini Ata Fen'e danışabilirsiniz.

1- Buzağılar ölebilir.
2- Ayak hastalıkları, topallıklar ortaya çıkabilir.
3- İnekler döl tutmaz.
4- Buzağılar öksürük olabilir.
5- İneklerin memeleri iltihaplanır.
6- Güç doğumlar olabilir.
7- Doğum sonrası problemler ortaya çıkabilir. 
    (Ketosis, süt humması, midenin kayarak yer değiştirmesi)
8- Şap hastalığı olabilir. 
9- Bruselloz – Tüberküloz gibi sürü hastalıkları ortaya çıkabilir.
10- Çeşitli sarılık hastalıkları ortaya çıkabilir.
11- İneklerin karnı şişebilir, işkembeleri gaz yapar, iştahları kesilir.
12- Sütü satın alanlar sütün kalitesini beğenmez.
13- Bazı kalıtsal hastalıklar ortaya çıkabilir.
14- Ani ölümler görülebilir.
15- Hayvanlarda çeşitli iç ve dış parazitler söz konusu olabilir.
16- Çeşitli alerjiler, böcek sokmaları, göz iltihapları, yaralanmalar görülebilir.
17- Buzağılarda eklem iltihapları, göbek iltihapları ya da ishaller görülebilir.
18- Hayvanlarda çene altında şişlik, baş veya vücudunda kellik görülebilir.
Koruma Yöntemlerini 
Ata Fen'e danışabilirsiniz.