Haberler

Bilgi Paylaşım Turu

Ege Vet - Ata Fen'in,  WWS tarafından desteklenen "Bilgi Paylaşım Turu" İzmir-Çanakkale bölgesinde 03-12 Mart 2014 tarihlerinde gerçekleştirildi.

WWS Teknik Danışmanı Lindell Whitelock'un katıldığı 2014 yılının ilk Bilgi Paylaşım Turunda çiftlik ziyaretleri yapılarak barınaklarda ve masa başında karşılıklı görüş alışverişlerine yer verildi.  Lindell Whitelock;  kuru dönem yönetimi, buzağıların sütten kesilmesi, mastitis kontrolü, kızgınlık takibi, inek konforu, yemleme teknikleri, loğusa takip programı gibi konular üzerinde durdu.  Bilgi paylaşım turunda Lindell Whitelock'a, bölgeye göre,  Dr. Nuran Yavuz, Tahir S.Yavuz, Burcum G.Ünal, Ali Ünal, Mustafa Mumcu, Özgür Taylak ve Adil Zungur eşlik ettiler.  Lindell Whitelock özellikle kuru dönem yönetiminin önemini vurgulayarak iki adımlı kuru dönem ve geçiş dönemi yönetiminin uygulanması gerektiğini belirtti.   Diğer yandan kayıt tutmanın ve tutulan kayıtların doğru değerlendirilmesinin önemine değinen Whitelock sağımdaki gün sayısının uzamasıyla döl tutma problemleri arasındaki ilişkiyi vurguladı. 

Bilgi paylaşım turunda Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Makinaları Bölümünü ziyaret etme fırsatı bulan Whitelock bölümün müzesinde bulunan traktörlerle yakından ilgilendi ve Prof. Dr. Hamdi Bilgen ile bilgi paylaşımında bulundu.

Çalışmalar çerçevesinde 2014 yılının ikinci ziyaretinin Mayıs ayında yapılacağı öğrenildi.  Lindell Whitelock ziyaretlerinin öneminden söz ederek, "Sürekli yeni çalışmalar yayınlanmaktadır.  Bilgileri güncellemek için ziyaretlerime ve sizlere en yeni bilgileri aktarmaya devam edeceğim" dedi.